1. Regulamin porządku domowego*;
  2. Regulamin rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali i podgrzania wody*;
  3. Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów dostarczanej wody i odbioru nieczystości płynnych na potrzeby bytowe*.

*w zależności od decyzji właścicieli wprowadzamy indywidualne zmiany