Archiwum przetargów

PRZETARG NIEOGRANICZONY -PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY „ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W TCZEWIE PRZY UL. ELŻBIETY 19A

PRZETARG NIEOGRANICZONY -PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY „ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W TCZEWIE PRZY UL. ELŻBIETY 19A

PRZETARG NIEOGRANICZONY – REMONT ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU TTBS SP. Z O.O. W TCZEWIE PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 9.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W TCZEWIE PRZY UL. SAMBORA 5

PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W TCZEWIE PRZY UL. SAMBORA 5 UNIEWAŻNIENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 3 I 5 PRZY UL. PROSTEJ W TCZEWIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR5 PRZY UL. PROSTEJ W TCZEWIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DEDYKOWANEGO DLA SIECI KOMPUTEROWEJ DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH TTBS

PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DEDYKOWANEGO DLA SIECI KOMPUTEROWEJ DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH TTBS

Przetarg nieograniczony – budowa sieci teleinformatycznej oraz zasilania elektrycznego dedykowanego dla sieci komputerowej do pomieszczeń biurowych ttbs