Władze TTBS Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników:

Właścicielem Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  jest Gmina Miejska Tczew reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Mirosława Pobłockiego.

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Mirosław Ostrowski

Z-ca – Michał Pronobis

Sekretarz – Anna Kusa

Członek – Eugeniusz Tomaszewski

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Arkadiusz Woźniak