Na strukturę organizacyjną składają się cztery działy:

 1. dział najmu
 2. dział techniczny
 3. dział windykacji
 4. dział księgowości

Komórki organizacyjne Spółki zgrupowane są w czterech pionach:

 1. Pion Prezesa Zarządu – Dyrektora, któremu podlegają bezpośrednio:
  • Główny księgowy
  • Kierownik ds. technicznych
  • Kierownik ds. windykacji i BOK
  • Kierownik ds. najmu lokali
  • Starszy inspektor ds. organizacyjnych i kadr
  • Starszy inspektor ds. windykacji i zamówień publicznych
  • Inspektor ds. najmu lokali
  • Inspektor ds. nieruchomości
 2. Pion kierownika ds. technicznych, któremu bezpośrednio podlegają:
  • Starszy inspektor ds. technicznych
  • Robotnik osiedlowy
 3. Pion Głównego księgowego, któremu bezpośrednio podlegają:
  • Starszy inspektor ds. księgowości (najmy)
  • Starszy inspektor ds. księgowości (wspólnoty) Zastępca gł. księgowego