Z-ca Dyrektora ds. technicznych inż. Józef Barnaś
tel: 601 784 525
email:  jozef.barnas@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków:

Insp. ds. technicznych Wiesław Ciecholiński
tel: 509 112 864
email:  wieslaw.ciecholinski@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków:

Insp. ds. technicznych Wojciech Grochocki
tel: 695 327 499
email:  wojciech.grochocki@tbs.tczew.pl
Zakres Obowiązków:

Insp. ds. technicznych mgr Piotr Wojda
tel: 505 834 882
email:  piotr.wojda@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków:

Insp. ds. technicznych mgr Wiesław Słowicki
tel: 509 620 604
email:  wieslaw.slowicki@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków:

Insp. ds. technicznych Andrzej Stolarski
tel: 695 664 979
email:  andrzej.stolarski@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków:

Insp. ds. technicznych Janusz Wrycza
tel: 501 338 769
email:  janusz.wrycza@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków:

Insp. ds. technicznych Zbigniew Ziółkowski
tel: 515 231 452
email:  zbigniew.ziolkowski@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: