O FIRMIE

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działające od 2000 roku, prowadzi swoją działalność w zakresie:

  • budowy budynków i lokali społecznych, deweloperskich i o charakterze komunalnym,
  • robót remontowych istniejących budynków i lokali społecznych i komunalnych,
  • zarządzania własnym zasobem mieszkaniowym, społecznym i komunalnym,
  • zarządzania nieruchomościami Wspólnot,
  • prowadzenia szczegółowego rozliczania czynszów i opłat za media administrowanych Wspólnot,
  • zawierania umów najmu lokali komunalnych i społecznych,
  • usuwania awarii i prowadzenia doraźnych prac instalacji: elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych,
  • pozostałej działalności związanej z budownictwem mieszkalnym i infrastrukturą towarzyszącą.

Godziny pracy

poniedziałek,  wtorek,  środa:
7:00 – 15:00 
 
czwartek:
7:00 – 16.00
 
piątek:
7:00 – 14.00