Wspólnoty

                                                              im5d5836-hdr-pl-hallera-10im5d5865-hdr-pl-hallera-22

Zadania w ramach administrowania Wspólnotami:

  • Organizacja zebrań Wspólnot, przygotowywanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów, powiadomienia po podjętych uchwałach,
  •  Zmiana właścicieli,
  • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej,
  • Aktualizacja dokumentacji Wspólnot,
  • Rejestracja nowopowstałych Wspólnot,
  • Dzierżawy, najmy części wspólnych,
  • Obsługa kredytów inwestycyjnych dla Wspólnot, na realizację zaplanowanych remontów,
  • Przygotowywanie dokumentacji na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz na nabycie przyległego gruntu,
  • Koordynacja utrzymania czystości na nieruchomości,
  • Współpraca z Zarządami Wspólnot w zakresie wniosków właścicieli, dotyczących bieżących spraw Wspólnot i relacji międzysąsiedzkich.