Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE BIUROWE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PROJEKT ADAPTACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TROMBA

TROMBA OT_PZT